Verslag vergadering van 9 juli 2019

Aanwezig : Hardy Ghislain , Peeters Dirk , Vanherle Roland en Lizette , Vandebroek Jos ,

Schaelenberg Theo , Collings Raymond en Stinckens Martin

Verontschuldigd : Schoemaekers Veerrle en Hellofs Theo

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering.

2.Resultaten tellingen tot op heden.

Dit jaar zijn er opvallend minder vlinders geteld dan de voorbije jaren.

Het droge weer van vorig jaar is wel een van de grootste oorzaken. Verschillende

soorten vlinders zoals de Dagpauwoog , Landkaartje en Kleine vos hebben geen

eieren kunnen afzetten op hun netels omdat deze verdroogd waren.

Ook de zandoogjes hebben het moeilijk gehad omdat de grassen uitgedroogd waren.

Een bijkomende oorzaak is het goed weer van april geweest zodat de vlinders

toch hun eieren konden afzetten , maar mei was zeer slecht zodat deze kleine rupsen

zich niet goed konden ontwikkelen.

Langzaam zien we nu een trage verbetering . Hopelijk wordt het dit jaar niet zo droog

want dan zullen deze toestanden zich opnieuw herhalen.

Er zijn wel diverse soorten geteld maar in veel kleinere getallen.

3.Verslag uitstap Lanaye.

Werd beschouwd als een zeer geslaagde uitstap.

4.Verslag lezing solitaire bijen van 29 april.

Ook deze avond werd als geslaagd gezien.

5.Bezoek Lieteberg voor bevolking op zondag 14 juli.

Alle uitnodigen werden doorgegeven.

Martin zal de gidsbeurt voor zijn rekening nemen.

Deze gaat door van 14 tot 16 u.

6.Uitstap naar Barvaux.

Martin zorgt voor gidsen ter plaatse. Normaal gaat deze door op 17 augustus.

Vertrek om 8 u aan de Kimpel.

Op dit ogenblik zijn we met 9 personen.

Er zal een mail gestuurd worden naar de afwezigen op de vergadering om te weten

wie nog wil meegaan. Roland en Theo kunnen voorlopig al rijden.

7.Vlindercursus 2020.

Roland zal een brief schrijven naar Natuurpunt om deze cursus te organiseren.

Deze zal plaatsvinden in maart met theoretische les , waarna in april praktische uitstap.

Juiste datum , plaats en prijs moeten nog bepaald worden.

8.Er zal gevraagd worden aan Jan of hij dit jaar nog meewerken aan de bermtellingen.

9.Zodra de Stad Bilzen de Schepen van Milieu aangeduid heeft , zullen we deze persoon ook

uitnodigen op onze volgende vergadering.

10.Datum volgende vergadering.

Deze zal doorgaan in de 2de of 3de week van september.