Studiereis 17augustus 2019

Ondanks de voorspelde regen besloten we toch onze uitstap te doen.

Normaal hadden we een monitoring voorzien naar Barvaux doch wegens tijdsgebrek van onze

gids daar waren we verplicht om een alternatief te voorzien .Vooreerst werd er geopteerd om

terug een bezoek te brengen aan het Irsentall doch wegens de strengere wetten in Duitsland

brachten we dit jaar een bezoek in eigen land.

Om 9.30 u vertrokken we richting Lanaye waar we vrij konden vlinders determineren. Intussen

was het droog geworden en konden we toch enkele vlinders determineren.

Opvallend was wel het kleine aantal soorten dat we hier konden zien. Natuurlijk speelde de wind hier een grote rol , maar zie je toch een vermindering van het aantal soorten in het algemeen.

Rond 12.30 u werden we verwacht in de Moulin Loverix te Eben-Emael waar we konden genieten van een lekkere aperitief en een goed verzorgd middagmaal.

Na de middag vertrokken we naar Eben-Emael waar we toch nog even op zoek gingen naar het Dwergblauwtje. Helaas konden we deze kleine vlinder hier niet determineren.

Vervolgens trokken we verder naar de “ Branderij “. Onze aandacht werd meteen getrokken

naar het gebied wat ooit het beste vlindergebied was van Vlaanderen. Het dichtgroeien met

struiken en hoge planten maakt het voor onze vlinders zeer moeilijk. Maaibeheer of begrazing

zijn hier absoluut noodzakelijk om dit gebied terug vlindervriendelijk te maken.

Uiteindelijk gingen we onze dorst lessen in de Remise waar nog achter pot en pint onze voorbije

dag bespraken.

Alles samen een geslaagde uitstap met dank aan alle deelnemers.

Waarnemingen van de dag :

10 vlindersoorten gespot:

Distelvlinder ,Klein koolwitje , Oranje zandoogje , Bruin zandoogje , Icarusblauwtje ,

Bruin blauwtje , Boomblauwtje , Atalanta , Hooibeestje , Oranje luzenevlinder.

Verder ook nog:

St-jansvlinder en rups van de Veelvraat (Nachtvlinder).

Flora:

Zomerfijnstraal , Aster , Wijnruit massaal , Azijnboom of fluweelboom , Driedistel

Waterkruiskruid.

Fauna:

Tijgerspin