Verslag vergadering 19 februari 2013

Verslag vergadering 19 februari 2013.

Aanwezig : Caubergh Fons , Konings Filip , Gabriëls Jan , Lathouwers Bic , Hardy Ghislain ,

Collings Raymond , Pauli Lizette , Vanherle Roland , Theo Schaelenbergh ,

Dirk Peeters en Stinckens Martin.

Verontschuldigd : Gabriëls Peter.

Agendapunten :

1. Verwelkoming nieuwe Voorzitter.

Aan de hand van onze website werd er een kort overzicht gegeven van de voorbije 4 jaren om

Fons een idee te geven wat we de voorbije jaren gedaan hebben.

2. Opmaken jaarprogramma 2013.

Vele mogelijkheden werden bekeken en besproken en er dienen nog enkele uitgewerkt te worden.

Deze kan je vinden bij activiteiten 2013 op de website.

3. Verdeling van de UTM-hokken voor dit jaar. ( zie bij verslagen 2013 )

4. Doorgeven van telgegevens.

Iedereen heeft een voorbeeld gegkregen over de manier van doorgeven.

Er wordt gevraagd dat iedereen zijn gegevens ten laatste op de 15de van de volgende maand wil doorgeven.

5. Er zal een programma opgemaakt worden om de foto's van de foto wedstrijd te kunnen exposeren.

Filip zal vragen wanneer dit kan op het Stadhuis te Bilzen.

6. Datum volgende vergadering : 16 april 2013 om 19 u.