verslag vergadering 11 juni 2013

{lfx arc}Verslag vergadering 11 juni 2013{/lfx}

Aanwezig : Konings Filip , Schaelenberghs Theo , Hardy Ghislain , Peeters Dirk , Hellofs Theo,

Stinckens Martin , Lathouwers Bic , Vanherle Roland en Pauli Lizette.

Verontschuldigd : Collings Raymond.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering.

Jan en Martin moeten nog een bezoek brengen aan de Kieleberg in verband met beheer.

2.Tellingen voorbije maanden.

De voorbije maanden waren zeer slecht om tellingen te doen.

Ondanks de vele regen en koud weer konden toch heel wat soorten vlinders gespot worden.

( zie soorten per maand )

3.Toestemming rijden op jaagpad langs Albertkanaal.

Deze werden aangevraagd bij de Dienst van de Scheepvaart en werden overhandigd aan degenen

die dit aangevraagd hadden ( 6 personen ).

4.Maaien langs Alberkanaal te Eigenbilzen.

Donderdag 13 juni om 10 u worden de mensen van De Dienst van de Scheepvaart , ANB ,

Gemeentebestuur Bilzen en leden van de vlinderwerkgroep uitgenodigd om de wondklaver te

bewonderen en goede afspraken te maken wat betreft het maaibeheer.

Er zal een klein artikel verschijnen in het dagblad.

5.Het nieuwe materiaal voor de bestuursleden is aangekomen en werd verdeeld onder de leden

van de vlinderwerkgroep.

Coppin Michael moet nog een vlindernetje krijgen.

6.Studieuitstap naar Nîmes met de vlinderwerkgroep.

Deze uitstap gaat door op 13/7.Vertrek om 7u30 aan de Kimpel.Terug ten laatste om 20 u.

We zullen waarschijnlijk met 3 auto's moeten rijden.

Alle leden van de vlinderwerkgroep krijgen hierover nog een mail.

7.Vlinderwandeling voor de bevolking.

Filip maakt een artikel voor de Demerbode en Martin zet de tekst op het Belang van Bilzen.

Martin zorgt voor de zoekkaarten.

Zie tekst bij activiteiten van 2013.

8.Fototentoonstelling vlinders.

Op dit ogenblik hangen de foto's in de bibliotheek te Bilzen.

In september zullen ze op het stadhuis te bewonderen zijn.

9.Datum volgende vergadering : 3 september om 19 u : Stadhuis te Bilzen.