Rode lijst dagvlinders

 

Er is een nieuwe lijst opgemaakt wat betreft de rode lijst dagvlinders in Vlaanderen 2021. 

 

Klik op de vlolgende link.

 

https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/34490219/Maes_etal_2021_IUCNRodeLijstVanDeDagvlindersInVlaanderen2021.pdf