Aanwezig : Vandebroek Jos , Coppin Michael , Gabriëls Jan , Hardy Ghislain , Stinckens Martin ,

                   Schoenmaekers Veerle , Peeters Dirk en Schaelenbergh Theo.

Verontschuldigd : Collings Raymond , Vanherle Roland en Lizette , Hellofs Theo en Gabriëls Koen.

 

Agendapunten :

 

1.Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.Tellingen vlinders in de maand maart.

       Wegens het koude weer in maart werden er niet veel tellingen gedaan.

       April zal zeker een stuk hoger scoren wegens het zomerse weer.

3.Verslag symposium " Vernieuwde kijk op bermen" van 22 maart.

       Veerle gaf een kort verslag van deze bijeenkomst.Werd als positief beschouwd en

       geeft hoop voor de toekosmst wat betreft bermbeheer.

4.Aanvraag rijden langs Albertkanaal.

       Veerle gaat Filip vragen om het bedrag te storten en de namen door te geven.

5.Bezoek aan Lannaye op 12 mei.

       Vertrek om 13.30 u aan de Kimpel.

       Theo , Ghislain , Jos , Dirk , Martin , Veerle , Roland en Lizette en Raymond gaan mee.

       Martin stuurt e-mail naar de anderen om te vragen wie nog mee gaat.

       Chauffeurs : Martin en Dirk en Roland.

6.Bezoek aan de passiflora hoeve te Harskamp op 26 mei.Vertrek om 8 u aan de Kimpel.

      Gaan zeker mee : Dirk , Jos en Martin.

      Ook de anderen zullen per mail gevraagd worden of ze zullen meegaan.

      Martin zal rijden.

7.Studiereis naar Barvaux op 9 juni.Vertrek om 8 u aan de Kimpel.In samenwerking met Natagora.

      Gaan mee : Dirk en echtgenote , Ghislain , Jos , Jan , Koen , Martin , Theo ,Roland en Lizette

                        Raymond.

      Ook de anderen zullen per mail gevraagd worden of ze zullen meegaan.

      Rijden : Ghislain , Theo en Dirk.

8.Begeleide wandeling voor de bevolking op de Lieteberg op 11 augustus.

      Bezoek aan vlindertuin en bijencentrum.

      Inkom prijs : 1 euro per persoon.

      Samenkomst op de Lieteberg , Stalkerweg z/n Zutendaal om 14 u. tot 16 u.

9.Monitoring proefbermen.

      Theo gaf de nodige uitleg hoe je een app kan gebruiken om planten te determineren.

      Deze app heet  "obsdentify" en kan via het internet geinstalleerd worden.

      Jan zal de data doorgeven aan Martin wanneer hij kan monitoren.

      Vervolgens zal Martin de nodige informatie doormailen naar iedereen.

10.Nieuwe Europese richtlijnen voor website's wat betreft de privacy.

      Men heeft beslist om deze niet te veranderen.Iedereen is akkoord dat zijn naam , adres en

      telefoonummer vermeld staan.

      Contactformulier zal aangepast worden.

11.Symposium " Vlindervriendelijke tuinen " op 16 november om 20 u in de Blondeswinning.

      Coppin Michael engageert zich om deze avond uit te werken.

12.Face-book groep.

      Coppin Michael zal dit verder uitwerken.

13.Voorstel om in februari 2019 opnieuw een vlindercursus te organiseren.

      Zal verder uitgewerkt worden.

14.Datum volgende vergadering : 14 juni om 19 u.