Verslag vergadering  17 maart 2016.

Aanwezig :  Caubergh Fons , Collings Raymond , Hardy Ghislain , Konings Filip , Vandebroek Jos ,

                   Stinckens Martin , Gabriëls Jan , Coppin Michael , Bakkouy Mohamed ,

                   Vanherle Roland en Lizette , Schaelenbergh Theo.

Verontschuldigd : Daerden  René , Hellofs Theo , Gabriëls Koen , Peeters Dirk , Bruggeman Katrien ,

                            Appermont Alex.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.Bloemenzaden verdeling door de stad Bilzen.

               Deze kunnen nog besteld worden op de milieudienst.

3.Bermbeheer.

                Er wordt niet meer afgeweken van de vooropgestelde maaibeurten.

                1 meter langs de weg en vervolgens om de 50 meter achter deze strook afwisselend

                per jaar.

                Konings Filip maakt een gedetailleerd plan op van al de bermen die in aanmerking komen.

                Op 1/4 om 9u komen we samen aan de milieudienst om een bezoek te brengen aan al

                deze bermen en bespreken we ter plaatse hoe we de bermen zullen aanpakken.

                Op 22/4 om 10u is het verzamelen geblazen te Klein Bivelen om al de bermen te          

                determineren.

                Van al de bermen zullen foto's gemaakt worden om de ontwikkeling verder te volgen .

                Martin stuurt naar iedereen een uitnodiging voor deze 2 activiteiten.

4.Bespreking Actieplan Bilzen  206 in functie van Bijen.

                Met deze campagne "Limburg wild van bijen" wil de provincie Limburg de meerwaarde

                en de problematiek van wilde bijen in de kijker zetten en effectief iets doen voor deze

                waardevolle bestuivers.

                Deze campagne wordt verder besproken op volgende vergadering.

               Zie ook op volgende link : Klik hier

5.Life Pays Mosan.

                Konings Filip gaf een korte uitleg over dit project. U kan hier meer over lezen op

                volgende website.

                https://www.natuurpunt.be/pays-mosan

6.Persmoment.

                Om al deze activiteiten over te maken aan de ganse bevolking van Bilzen zal er

                een persmoment georganiseerd worden. Dit zal op volgende vergadering verder

                besproken worden.

7.Nationale nachtvlindernacht op 3-4- en 5 juni.

                Martin bespreekt dit op de Lieteberg zodat we deze activiteit samen met hen

                kunnen organiseren.

7.Datum volgende vergadering : 26 mei om 19u.