Verslag vergadering 30 oktober 2012

 

Aanwezig : Swennen Guy , Lathouwers Bic , Hardy Ghislain , Peeters Dirk , Gabriëls Jan ,

                   Gabriëls Koen ,Stinckens Martin , Coppin Michael , Cox Michael , Vanherle Roland

                   en Pauli Lizette.

Verontschuldigd : Hellofs Theo , Gabriëls Peter en Schaelenbergh Theo.

 

Agendapunten :

 

1.Verwelkoming Koen Gabriëls als nieuw bestuurslid.

 

2.Goedkeuring verslag vorige vergadering.

     Nieuw materiaal zal besteld worden door Cox Michael voor nieuw lid.

     Het maaibeheer op de Branderij moet met de stad Bilzen opnieuw besproken worden.

     Hiervoor zal een aparte vergadering georganiseerd worden samen met de andere partners.

 

3.Overzicht tellingen 2012.

     Het jaar heeft zich goed hersteld na het slechte voorjaar.

     Nog enkele tellingen van oktober moeten nog binnen komen.

     Tot op heden werden er 7147 vlinders geteld en werden er 35 soorten waargenomen.

     De meeste vlinders blijven ongeveer op hetzelfde aantal , behalve het Boswitje gaat achteruit.

     Trekvlinders deden het dit jaar ook beduidend minder goed.

 

4.Fotowedstrijd.

     In totaal werden er 75 foto's binnengestuurd en deden 15 mensen mee.

     De kwaliteit lag volgens de jury ( 3 Fotoclubs van Bilzen ) zeer hoog.

     De 10 winnende foto's werden getoond.

 

5.Prijsuitreiking.

    Deze gaat door op vrijdag 14 december om 20 u.

    Juiste plaats wordt nog bepaald en de uitnodigingen worden dan pas verstuurd.

 

6.Inkaderen foto's wedstrijd.

    In totaal zullen 20 kaders gemaakt worden met vlinderfoto's.

    Dit wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.

    Ook de ruimte voor de tentoonstelling wordt spoedig vastgelegd.

 

7.Varia

    Er werd een voorstel gelanceerd om een boek te maken van de voorbije jaren ,

    zoiets als het Bilzers Vlinderboek.

    Dit plan zal nog volledig moeten uitgewerkt worden in de komende maanden.

    Ook werd gevraagd om de waarnemingen door te geven aan Natuurpunt om ze

    ook op te nemen in hun waarnemingen.

 

8.Datum volgende vergadering.

    Moet nog bepaald worden.