Het vlindert in de scholen van de stad Bilzen.

De stad Bilzen heeft zich in 2009 uitgeroepen tot vlinderstad.
Natuurpunt Zuidoost-Limburg heeft dit project ondersteund.
Er werd een vlinderwerkgroep opgericht, met als voorzitter en stuwende kracht Martin Stinckens van Natuurpunt Zuidoost- Limburg.

Twee projecten werden met groot succes georganiseerd; nl een vlindercursus en een grootscheepse vlindertelling.
Omwille van het succes worden deze twee projecten opnieuw opgezet en zelfs uitgebreid met meer vrijwilligers die zich spontaan aanboden om deel te nemen aan de vlindertelling.

Een nieuw initiatief werd in april 2010 gelanceerd:

De school als vlinderambassade.

Vlinderambassade zijn houdt in dat er vlinderlessen gegeven worden en dat er rond het schoolgebouw een biotoop wordt gecreëerd waar vlinders nectar vinden en de waardplanten om hun eitjes op te leggen.

Natuurpunt heeft lesmateriaal ter beschikking gesteld om de onderwijzers en onderwijzeressen te ondersteunen.

Voor dit project bestond van meet af aan een grote interesse. Om dit initiatief beheersbaar te houden werd besloten in het voorjaar 2010 te starten met twee scholen: Hoelbeek en Martenslinde. In augustus zal opnieuw contact worden opgenomen met de directie van verschillende scholen om, uit de opgedane ervaring, dit project verder uit te breiden.

Natuurpunt heeft cocons van de koninginnepage ter beschikking gesteld van de twee deelnemende scholen. De stad Bilzen zou zorgen voor het inzaaien van de tuintjes met waardplanten zoal wortelen, dille, venkel…

Natuurpunt dankt directeur Verjans voor de ondersteuning van ons project en meester Luk en juffrouw Marijke voor hun medewerking.

Dit project is een unieke gelegenheid om de biodiversiteit in het lessenpakket op te nemen. De vlinder is bovendien een barometer die aangeeft hoe het gesteld is met ons milieu.

 

Tekst : Paul Lantin